Category: BPM

Vurdering av BPM Suiter 0

Vurdering av BPM Suiter

En rekke analyseselskaper har jevnlig evaluering av en del av de BPM-verktøy som er tilgjengelige i markedet. Vi vil her kort presentere to av de mest kjente, Gartner og Forrester, samt en rapport fra Bruce Silver Associates.

Hva BPM ikke er… 0

Hva BPM ikke er…

Business Process Management (BPM) står høyt på agendaen i mange virksomheter i disse dager. Med denne populariteten følger også en rekke påstander og myter fra aktører som ønsker å være med og ”surfe på bølgen”. I denne artikkelen vil vi avlive noen av disse påstandene og mytene.