Glemmer vi risiko ?

Vi leser stadig vekk om prosjekter i offentlig og privat sektor som koster mer tid og penger enn planlagt. Ofte håndteres disse overskridelsene av reserver som forutseende prosjekteiere har satt av, men av og til går det riktig galt.

Da den tyske PC-produsenten Siemens Nixdorff på midten av 90-tallet skulle implementer et nytt IT-system for styring av ordreflyt og logistikk, resulterte det i at de mistet all informasjon om produksjon og ordre. Produksjonen måtte stoppes i et flere dager mens man rekontruerte tapte data. Konsekvensen var flere titalls millioner i direkte og indirekte tap, misfornøyde kunder og tapt anseelse.

Da Norges største nettbutikk Komplett.no i påsken 2004 byttet ERP-system, var resultatet av de uventede problemene et helt år med redusert omsetning og påfølgende tap av penger, kunder og anseelse. Tilsvarende tap opplevde Ementor, Expert og flere andre virksomheter.

I begge disse eksemplene var det selvfølgelig vurdert risiko i forbindelse med planlegging av prosjektet. Men å vurdere prosjektrisiko er ikke nok. Enda viktigere er det å vurdere hvilken risiko prosjektet påfører selskapets kjernevirksomhet. Hvis et prosjekt med kostnadsramme på én million viser seg å koste to millioner, så er det ille. Men hvis det samme prosjektet stanser eller reduserer selskapets kjernevirksomhet, kan resultatet bli katastrofalt.

Denne risikovurderingen blir ofte ikke gjennomført. Noe av årsaken kan være at forbedringsprosjekter ofte vurderes isolert i forhold til den del av virksomheten prosjektet dreier seg om, og ikke i forhold til den totale verdiskapingen. Ettersom de fleste hovedprosesser i en virksomhet involverer flere ulike deler av organisasjonen, flere systemer osv. vil problemer i én del av virksomheten ofte påvirke de andre delene som deltar i de samme prosessene.

Vurderingen av risiko i et prosjekt må ta hensyn til dette.

You may also like...

Legg inn en kommentar