Innovative flopper

Noen som husker Google Wave?

Noen som husker Google Wave?

Den siste tiden har medier over hele verden beskrevet det sosiale nettverket Ello som «det nye Facebook». Jeg er uenig, og har kalt det et blaff som vil forsvinne igjen. Ikke fordi jeg er negativ til nye sosiale medier, men fordi jeg mener Ello ikke tilfører noe nytt. Når begeistringen over å prøve noe nytt gir seg, vil de aller fleste glemme Ello igjen. Slik det skjedde med Path, Diaspora, Google Wave og en mengde andre sosiale nettverk.

Men jeg er likevel positiv til prosjektet og tanken bak Ello. Ello vil vise seg å være en flopp, men det er en innovativ flopp. En flopp som vil bidra til å gjøre hverdagen vår i sosiale medier litt bedre.

Selv om det lanseres tusenvis av mislykkede prosjekter for hver nye Facebook, Twitter eller Instagram, så er ikke disse floppene borkastet. De prosjektene som mislykkes er like viktige som de få som får varig suksess. De skaper innovasjon.

På den ene siden, så tvinger de nye initiativene de eksisterende aktørene til å bli bedre. En av grunnene til at Facebook har klart å beholde posisjonen som det største sosiale nettverket i verden er nettopp at de er flinke til å lære av andre og fornye seg.

Da video-appen Vine ble lansert i 2013, ble den beskrevet som «Instagram for video» og mange mente at brukerne ville velge «nye Vine» fremfor «gamle Instagram». Instagram svarte imidlertid med å lansere en enda bedre video-funksjon, og beholdt sin dominerende posisjon.

På den andre siden, så er det enkelte nye prosjekter som lykkes. Twitter ga oss en helt ny måte å kommunisere, med korter meldinger og mindre forpliktende forbindelser («følgere» istedenfor «venner»). Instagram satte bildet i fokus på en måte som hverken Facebook eller Twitter klarte å gjøre. Snapchat har gitt ungdommen en arena for øyeblikkskommunikasjon som ingen av de etablerte nettverkene har lykkes med å kopiere.

Felles for de nye prosjektene som lykkes med å etablere seg er at de tilfører noe helt nytt. De forsøker ikke å være «et bedre Facebook» eller «et mer innholdsrikt Twitter».

Uten innovasjonen som skapes av alle de mislykkede prosjektene, så ville ikke Facebook, Twitter, Instagram, YouTube og Snapchat ha vært det de er i dag. Floppene er like viktige som suksessene!

«Jeg har ikke feilet. Jeg har funnet 10.000 måter som ikke virker.» – Thomas A. Edison

 

You may also like...

Legg inn en kommentar