Monthly Archive: august 2008

Å kartlegge verdiskapingen 0

Å kartlegge verdiskapingen

Vet du hva som påvirker verdiskapingen i din virksomhet ? De fleste vil svare JA. Men vet vi egentlig hvordan de ulike delene av virksomheten påvirker verdiskapingen ? Hva er det som gjør at ikke din virksomhet tjener mer penger eller skaper større verdier ? Et eksempel: Det vil være nærliggende å si at hvis vi selger mer, så vil...