Gründerliv – Kunsten å si nei

say-no-nicelyEn av de største utfordringene som gründer er å si nei. Å lære seg kunsten å si nei, kan være en av de beste investeringene du gjør.

De fleste gründere har for lite av to ting: tid og penger. Det ligger derfor i ryggmargen til gründere å forsøke å gripe de mulighetene som kommer til å tjene noen ekstra kroner. Ofte er disse mulighetene ikke helt innenfor din egen forretningsidé, men penger er penger.

Eller en kunde trenger hjelp, men har begrenset budsjett. Du vet jobben vil kreve mye mer tid enn det budsjettet tillater, men sier ja like vel. Litt salg er bedre enn ingen salg.

Andre ganger er det jakten på den fornøyde kunden som leder deg til å si ja til oppdrag som ikke alltid er innenfor det du har definert som din kjernevirksomhet. Kunden trenger hjelp, du har kompetansen. En vinn-vinn situasjon?

Ofte viser det seg at å si ja koster mye mer enn det smaker. Du ender opp med å bruke verdifull tid på oppdrag som du ikke tjener penger på. Tid som kunne ha vært brukt mer effektivt på å realisere forretningsidéen din.

Noe av det viktigste jeg lærte meg som gründer var å si nei. Jeg kan fortsatt huske den gode følelsen første gang jeg sa nei til et oppdrag som jeg innerst inne visste at jeg ikke burde ta. Og det beste: når jeg forklarte hvorfor jeg sa nei, så var kunden helt enig med meg.

Hva bør du si nei til?

Det finnes ikke noe fasitsvar, men det er noen signaler du kan se etter:

  • Oppdraget er ikke relatert til din egen forretningsidé.
    Ofte er det fristende å ta slike oppdrag for å få sårt tiltrengt inntekt. Vær imidlertid oppmerksom på om det å ta oppdraget stjeler tid du ellers kunne ha brukt til å utvikle forretningsidéen din, så risikerer du å bare å skyve utfordringene foran deg.
  • Oppdraget er dårlig betalt.
    Penger er ikke penger. Tiden din er en begrenset ressurs. Hver time du bruker på en dårlig betalt jobb kunne sannsynligvis ha vært brukt på noe bedre. Og hver time du bruker på feil oppdrag utsetter realiseringen av din egen forretningsidé tilsvarende.
  • Å gjøre kunden fornøyd er viktigere enn betalingen.
    Alle gründere ønsker å gjøre kunden fornøyd. Men du kan ikke betale regninger med fornøyde kunder. Derfor er det først og fremst de betalende kundene du må fokusere på å gjøre fornøyd. De du hjelper uten å ta ordentlig betalt fra er bare fornøyde, de er ikke kunder.

Det er selvfølgelig tilfeller hvor det er riktig å si ja. Men pass i hvert fall på å vurdere nøye om det ville være mer riktig å si nei.

Selv bruker jeg forretningsmodellen hvis jeg er i tvil om jeg skal si ja eller nei til et oppdrag. Passer oppdraget inn i forretningsmodellen vår eller ikke? Er våre unike kundeverdier fortsatt unike i dette oppdraget?

Hvordan si nei?

Hovedregelen er å være ærlig om hvorfor du må si nei. Som regel vil kunden ha forståelse for at du sier nei.

Min erfaring er også at betalingsvilligheten hos kunden ofte er større enn jeg tror. Svarer du ærlig at du dessverre ikke kan utføre oppdraget for den lave prisen, så kan du oppleve at kunden er villig til å betale mer hvis oppdraget er viktig nok.

Kunden respekterer også at noe ikke er kjernevirksomheten din.

I min bedrift får vi ofte spørsmål om å hjelpe kunder med å lage websider. Dette er oppdrag vi takker høflig nei til. Vi jobber med sosiale medier. Vår kjernekompetanse er ikke å lage websider, vi tjener ikke penger på det og andre kan gjøre en bedre jobb enn oss. Jeg har ennå til gode å møte en kunde som ikke respekterer det.

Konklusjon

Vær tro mot forretningsmodellen din. I forretningsmodellen har du definert hva du kan gjøre best og mest lønnsomt for kundene. Kan du gjøre et annet oppdrag bedre og mer lønnsomt enn den opprinnelige forretningsidéen din? Da bør du heller vurdere om forretningsmodellen trenger en oppdatering. Hvis ikke bør du si nei.

You may also like...

Legg inn en kommentar