Category: Prosesser og verdiskaping

2

Salg er bra!

Sosiale medier, smarttelefonen og det faktum at vi tilbringer store deler av døgnet koblet til internet påvirker livene våre. Det påvirker også kjøpsprosessene våre. Både som privatpersoner og i jobbsammenheng har tilgangen på informasjon, grenseløs kommunikasjon og sosiale medier endret måten vi tar beslutninger på. Denne utviklingen endrer også måten bedrifter selger sine varer og tjenester på. I en verden...

Helsedebatten på feil spor 2

Helsedebatten på feil spor

Problemene i helse-Norge er ikke et spørsmål om offentlige eller private helsetjenester, de er heller ikke et spørsmål om lokale eller sentraliserte sykehus. Og løsningen er definitivt ikke nye gigantiske IT-prosjekter. Norge har alle forutsetninger for å ha et helsevesen i verdensklasse. Men til tross for at Norge er i verdenstoppen når det gjelder bruk av penger i helsevesenet, så...

En raskere hest – om innovasjon og forretningsmodeller 4

En raskere hest – om innovasjon og forretningsmodeller

Henry Ford sa en gang: Hvis jeg hadde spurt folk hva de ville ha, så ville de ha svart ”en raskere hest”. Henry Ford fant ikke opp bilen eller bensinmotoren. Han gjorde noe mye viktigere: Han laget en ny forretningsmodell som gjorde bilen tilgjengelig for de som tidligere bare hadde hatt mulighet til å bruke hest som transportmiddel. Ford er...

Mer effektiv markedsføring 1

Mer effektiv markedsføring

Jeg gleder meg daglig over flere eksempler på god markedsføring. Gjennom reklame, sosiale medier og kreative kampanjer sprer store og små bedrifter det glade budskap utover landet. Selv om mye markedsføring forsvinner i flommen av sanseinntrykk, dukker det stadig vekk opp kampanjer som får meg til å stoppe opp og ta til meg budskapet. Men god markedsføring er ikke nødvendigvis...

Krisemedisin 1

Krisemedisin

For norsk næringsliv som helhet har finanskrisen vært mye mindre alvorlig enn for de fleste land vi kan sammenlikne oss med. For en gjeldfri nasjon med eget overflødighetshorn i Nordsjøen ble den største konsekvensen at Oljefondet tapte noen hundre milliarder, men det ble tjent inn igjen før Jens rakk å si ”krisepakke”. Men for mange norske bedrifter har finanskrisen vært...

Hva er verdien av en merkevare ? 0

Hva er verdien av en merkevare ?

Jeg har tidligere sagt at en merkevare er verdiløs hvis den ikke kan ”veksles inn” i økt salg. Dette vekker naturligvis ville protester blant mine venner i reklame- og kommunikasjonsbransjen. De hevder at en god merkevare har en egenverdi som ikke kan måles på salgsstatistikken. Våre ulike standpunkter skyldes naturligvis at vi har ulikt fokus (jeg er gammel selger), men jeg...

Tetris-effekten 4

Tetris-effekten

I det siste har det slått meg at mange av de selskapene jeg snakker med alle har de samme utfordringene, til tross for at de opererer i helt ulike bransjer og i forskjellige markeder. Det er ofte selskaper som har gått veldig bra, men som sakte men sikkert har fått større og større utfordringer. Jeg kaller det Tetris-effekten.

Er sosiale medier unyttige ? 2

Er sosiale medier unyttige ?

Aftenposten kan i dag fortelle at et flertall av norske toppledere mener at sosiale medier er rene tidstyver og uten nytte for virksomheten. Det er en internasjonal undersøkelse gjennomført av Manpower som konkluderer med dette. Det får meg til å tenke tilbake på personlasjefen jeg hadde en gang på midten av 90-tallet. Han mente at det var helt unødvendig at...