Category: Prosesser og verdiskaping

Smartere vekst 0

Smartere vekst

NHO avholdt i går sin årskonferanse under tittelen ”Smartere Vekst”. Det gjennomgående temaet på konferansen var at hvis Norge ikke legger om kursen nå, så vil vi få store problemer når oljeinntektene forsvinner. En oppblåst offentlig sektor, færre unge som tar høyere utdanning og manglede satsing på forskning og utvikling kan skape store problemer i fremtiden. Man må vel være...

Billigere enn gratis 1

Billigere enn gratis

Sammendrag av artikkelen «Google Redefines Disruption: The “Less Than Free” Business Model» av Bill Gurley fra hans blogg abovethecrowd.com Som investor i oppstartsselskaper er det avgjørende å forstå hvordan et mindre selskap kan skape konkurransefordeler i forhold til de store, etablerte aktørene. En av de mest vellykkede måter å gjøre dette på er å endre spillereglene slik at de etablerte...

Ansatte kan forutsi inntjening 0

Ansatte kan forutsi inntjening

Endelig er det bevist: Vanlige medarbeideres kunnskap kan forutsi bedriftens framtidige suksess. Noen må bare lytte til dem. Carina Antonia Hallin har i sin dokrorgradsavhandling endelig klart å bevise verdien av vanlige ansattes kunnskaper. Avhandlingen bygger på datamateriale som er innhentet månedlig, gjennom ett og et halvt år blant frontpersonale i tre hotellbedrifter. Hallins forskning viser at vanlige servicemedarbeidere besitter...

Skal ta betalt for nedlasting 0

Skal ta betalt for nedlasting

I dagens Aftenposten kan vi lese at NRK planlegger å ta betalt for sitt innhold etter at det har ligget tilgjengelig gratis i 30 dager etter sending. De første 30 dagene etter sending vil altså programmene være gratis tilgjengelige på NRK.no som i dag, men etter 30 dager overtar NRK Aktivum programmet, pakker det sammen med ekstramateriale og selger det...

Støttefunksjonenes rolle i verdiskapingen 0

Støttefunksjonenes rolle i verdiskapingen

Det slår meg stadig vekk hvordan støttefunksjonenes betydning for verdiskapingen blir oversett. Alle virksomheter (nesten alle) har resepsjon, økonomiavdeling, IT, innkjøp og kanskje advokater. De utfører viktige funksjoner, og har ofte en direkte eller indirekte påvirkning på verdiskapingen som ikke blir lagt merke til. Mangelen på fokus gjør at disse funksjonene ofte også blir ofret når kostnader skal reduseres. Man...

Jeg har svaret – hva var spørsmålet ? 0

Jeg har svaret – hva var spørsmålet ?

Jeg hadde en interessant diskusjon hos en kunde i dag. Vi har analysert prosessene i økonoiavdelingen, og kommet frem til at vi kan løse deres problemer ved å flytte en del informasjon fra kjernesystemet over i en separat løsning. Ikke bare løser vi de daglige problemene, kostnadsreduksjoner gjør at endringen også blir lønnsom. Den interessante diskusjonen dukket opp da den...

Daglig målstyring 0

Daglig målstyring

Et av mine mantra er «Det som ikke måles kan ikke optimaliseres». Jeg mener med andre ord at daglig målstyring burde stå høyt oppe på agendaen til alle virksomheter. Med daglig målstyring mener jeg ikke nødvendigvis «Balanced Scorecard» eller andre kommersielle metodeverk. Daglig målstyring kan man innføre uten omfattende prosjekter og kostbare konsulenter. Å bruke målstyring bevisst kan i være...

IT som katalysator for forretningsutvikling 0

IT som katalysator for forretningsutvikling

En av mine hjertesaker er hvordan IT kan utnyttes bedre som en drivkraft for forretningen. Dessverre er tilfellet i alt for mange virksomheter at IT tvert imot oppfattes som en flaskehals som begrenser forretningsutvikling og kreativitet. Det skjærer i hjertet til en gammel IT-mann. IT burde være rakettmotoren som driver virksomheten fremover, ikke et drivanker som holder igjen. Men nå...

Mulighetenes tid 1

Mulighetenes tid

Vi er midt oppe i en global finanskrise, og mediene er fulle av konkurser og dommedagsprofetier. De fleste bransjer sliter, og selv tilsynelatende solide selskaper havner i problemer. Men historien har vist oss at det er nettopp i nedgangstider at vinnere skapes. De som bruker krisetidene til å optimalisere sin egen virksomhet blir vinnere. De kommer seg ikke bare helskinnet...

Prosesstyring i forsikringsbransjen 0

Prosesstyring i forsikringsbransjen

Forsikring er en krevende bransje. Med syltynne marginer, like produkter og stadig stammere styring fra myndighetene handler lønnsomhet i forsikringsbransjen om «tallene bak komma». Da er det kanskje ikke så rart at forsikringsselskapene er blant de som er hardest rammet av finanskrisen. Vi tok en prat med representanter for ledelsen for noen av de største selskapene i bransjen; Storebrand, Vital,...