Smartere vekst

Den svenske forfatteren Fredrik Härén

Den svenske forfatteren Fredrik Härén

NHO avholdt i går sin årskonferanse under tittelen ”Smartere Vekst”. Det gjennomgående temaet på konferansen var at hvis Norge ikke legger om kursen nå, så vil vi få store problemer når oljeinntektene forsvinner. En oppblåst offentlig sektor, færre unge som tar høyere utdanning og manglede satsing på forskning og utvikling kan skape store problemer i fremtiden.

Man må vel være statsråd i Stoltenbergs regjering for ikke å være enig i at når det gjelder å legge til rette for verdiskaping utenfor oljeindustrien, så har norske myndigheter en lang vei å gå. Vi bruker mer penger enn de fleste, og får mindre igjen, på mange områder. Men det er ikke nok å klage på dårlige rammebetingelser. Nøkkelen til smartere vekst og fremtidig verdiskaping sitter næringslivet på selv.

Mens vi venter på at Stoltenberg, Johnsen og Giske skal forstå at fremtidige skatteinntekter ikke kan dyrkes på subsidierte jorder på Hedmarken, så må næringslivet selv ta ansvar for å skape smartere vekst. Det er stort potensiale for å forbedre innsatsen på forskning og utvikling i norske bedrifter. Det er stort potensiale for å støtte bedre opp om etablering og gründervirksomhet i norske bedrifter. Og det er stort potensiale for å stimulere utdanning og kompetanseutvikling i norske bedrifter.

Det kanskje aller største potensialet med tanke på smartere vekst er norske bedrifters egen evne til organisering og omstilling. ”Vi er for endring, men ikke på min vakt” er gjennomgangsmelodien i alt for mange virksomheter.

Norsk næringsliv har gått veldig bra frem til finanskrisen satte inn, og vi har klart oss mye bedre gjennom krisen enn de fleste andre land. Det kan lure noen og enhver til å tro at vi er bedre rustet for fremtiden enn vi i virkeligehten er.

Som forfatteren Fredrik Härén sa det i sin presentasjon: ”Når vi ser på oss selv som ferdig utviklet, da er vi ikke utviklet – vi er bare ferdige !”

Så mens NHO og andre jobber videre med å få politikerne til å forstå at rammebetingelser og innfrastruktur er nødvendig for fremtidig verdiskaping og skatteinntekter, så er det opp til hver eneste leder å skape smartere vekst i sin egen virksomhet.

Video fra alle foredragene på NHOs årskonferanse finner du her.

Det var ikke alle gjestene på NHOs årskonferanse som kom fra konkurranseutsatte næringer.

Det var ikke alle gjestene på NHOs årskonferanse som kom fra konkurranseutsatte næringer.

You may also like...

Legg inn en kommentar