Ansatte kan forutsi inntjening

Endelig er det bevist: Vanlige medarbeideres kunnskap kan forutsi bedriftens framtidige suksess. Noen må bare lytte til dem.

Carina Antonia Hallin har i sin dokrorgradsavhandling endelig klart å bevise verdien av vanlige ansattes kunnskaper. Avhandlingen bygger på datamateriale som er innhentet månedlig, gjennom ett og et halvt år blant frontpersonale i tre hotellbedrifter.

Hallins forskning viser at vanlige servicemedarbeidere besitter strategiske kunnskaper som kan, når disse blir samlet inn og systematisert, gi forutsigelser om bedriftenes framtidige suksess og inntjeningsevne.

– Man har tradisjonelt trodd at det er toppledelsen som sitter med den strategiske informasjonen, og dermed også toppledelsen som best kan forutsi hvordan det skal gå videre med bedriften.

– Men kunnskapsledelse handler egentlig om hvordan man ivaretar kunnskapen i bedriften, og hva som genererer den alminnelige ansattes kunnskap.

– Det jeg har testet, er hvorvidt denne kunnskapen også vil kunne forklare bedriftens utvikling i relasjon til de økonomiske endringene, forklarer Hallin.

Les mer på forskning.no

You may also like...

Legg inn en kommentar