Om forretningsprosess.no

Forretningsprosess.no er en arena for utveksling av kunnskap og erfaring rundt verdiskaping, forretningsmodeller, forretningsprosesser, BPM og relaterte områder.

Drivkraften er en sterk tro på at det er et stort potensial for å forbedre verdiskapingen i norske virksomheter gjennom utvikling av forretningsmodeller og prosesstyring, og at det største hinderet for å utnytte dette potensialet er mangelen på kunnskap og erfaring.

Bloggen drives av ansatte i selskapet Areca AS.