Jeg har svaret – hva var spørsmålet ?

Jeg hadde en interessant diskusjon hos en kunde i dag. Vi har analysert prosessene i økonoiavdelingen, og kommet frem til at vi kan løse deres problemer ved å flytte en del informasjon fra kjernesystemet over i en separat løsning. Ikke bare løser vi de daglige problemene, kostnadsreduksjoner gjør at endringen også blir lønnsom.

Den interessante diskusjonen dukket opp da den interne IT-leverandøren meldte seg på og sa at de allerede hadde løsningen klar i form av et datavarehus. ”Vi bygger ett stort datavarehus for hele konsernet, så vi har løsningen klar. Vi har valgt et system fra Teradata, for det har vi mest kompetanse på.”

Det er en innstilling som jeg kjenner godt igjen etter 20 år som selger i IT-bransjen: ”Jeg har svaret – hva er spørsmålet ?”

Det kan godt hende at svaret i kundens tilfelle er et datavarehus, og det kan godt hende at Teradata kan løse problemet, men vi er enda ikke helt ferdige med å definere spørsmålet. Vår oppgave er ikke å bygge et datavarehus, men å løse økonomiavdelingens problem.

Jeg har enda tilgode å se et stort prosjekt som lykkes eller mislykkes på grunn av teknologien som ble valgt. Det som avgjør skjebnen til et prosjekt er alt som gjøres (og i enda større grad alt som IKKE gjøres) i forkant av teknologivalg.

Så min utfordring til beslutningstakere og leverandører er: Definer spørsmålet før du begynner å lete etter svaret !

You may also like...

Legg inn en kommentar