Kommunale Kanaler 2010

Areca AS har gjennomført undersøkelsen Kommunale Kanaler 2010, om norske kommuners bruk av sosiale medier og andre digitale kanaler.

Rapporten gir en grundig beskrivelse av hva kommunene gjør i digitale kanaler, hvorfor de gjør det og hvilken nytte de har av det.

Totalt 1502 personer i alle landets 430 kommuner har mottatt spørreskjema pr. epost om kommunens bruk av digitale kanaler. De personene som er spurt har en eller flere av følgende roller: Ordfører, rådmann, IKT-sjef, informasjonssjef eller leder av servicetorget.

Definisjonen av digitale kanaler som er brukt i undersøkelsen er:

”Med digitale kanaler mener vi sosiale medier, mobile løsninger og andre internettbaserte tjenester utover kommunens tradisjonelle hjemmeside.”

Undersøkelsen ble besvart av totalt 517 personer fra totalt 389 kommuner.

De mest interessante funnene i undersøkelsen var:

55% av landets kommuner bruker digitale kanaler. Den mest brukte kanalen er Facebook (32%), fulgt av Twitter (18%), video (17%), chat (12%) og blogg (11%).

Av kommunene som bruker Facebook er det 54% som bare sender ut informasjon, mens 41% har en dialog og svarer på henvendelser fra innbyggerne. 5% av kommunene har liten eller ingen aktivitet på sin Facbookside.

Tilsvarende tall for Twitter er 58% (enveis), 26% (toveis) og 16% (ingen aktivitet)

Hver annen kommunene sier at deres mål med sosiale medier er å få en bedre dialog med innbyggerne. Halvparten av disse har aldri besvart en eneste henvendelse på Facebook eller Twitter.

I 75% av kommunene er det uenighet/usikkerhet om hvem som har det overordnede ansvaret for digitale kanaler. Et eksempel på dette er en kommune hvor ordføreren mener at informasjonssjefen har ansvaret, IKT-sjefen mener at rådmannen har ansvaret og informasjonssjefen mener at IKT-sjefen har ansvaret.

Det er tre grunner som går igjen blant de kommunene som er negative eller usikre på å ta i bruk digitale kanaler:

  • Usikkerhet rundt ressursbruk
  • Usikkerhet rundt lovmessige krav til saksbehandling
  • Usikkerhet rundt håndtering av personangrep, sjikane og andre useriøse henvendelser

Hele rapporten kan lastes ned på www.areca.no

You may also like...

Legg inn en kommentar