Tagged: mål

Daglig målstyring 0

Daglig målstyring

Et av mine mantra er «Det som ikke måles kan ikke optimaliseres». Jeg mener med andre ord at daglig målstyring burde stå høyt oppe på agendaen til alle virksomheter. Med daglig målstyring mener jeg ikke nødvendigvis «Balanced Scorecard» eller andre kommersielle metodeverk. Daglig målstyring kan man innføre uten omfattende prosjekter og kostbare konsulenter. Å bruke målstyring bevisst kan i være...