Blir vi smartere av asken ?

En askesky fra Island har skapt unntakstilstand i Europa og ringvirkninger i hele verden. Ikke bare er folk på reise strandet rundt i verden, men vulkanutbruddet har vist oss hvor viktig flytransport er i dagens samfunn.

Etter at den første panikken hadde lagt seg begynte de kreative løsningene å komme. ”Askefaste” flyreisende kastet seg på tog, båt, buss og taxi der hvor det var mulig. Uten mulighet for flyfrakt ble varetransport en øvelse i kreativitet og planlegging for mange virksomheter. Og videokonferanse ble plutselig veldig populært.

Men hva skjer når asken fra Island har lagt seg ? Har vi blitt noe smartere ?

Historien om hvordan Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) styrte landet med en iPad og Twitret seg gjennom Europa har gått sin seiersgang over hele verden. At statsministeren brukte deler av bilturen fra Sveits til Norge til å kommunisere med velgerne gjennom sosiale medier har gjort stort inntrykk. Ikke bare holdt han oss oppdatert om hvor langt han var kommet, han hadde en dialog med ”vanlige folk” via Twitter, Facebook og andre sosiale medier. Han valgte til og med spisested på veien basert på anbefalinger fra sine Twitter-venner.

At landets statsminister er tilgjengelig på en slik måte gir et inntrykk av folkelighet som vinner velgere. Jeg tror at Stoltenbergs Twitter-tur gjennom Europa ga han flere nye unge velgere enn noe valgløfte kunne ha gjort.

Også flyselskapene fikk for alvor opp øynene for nye måter å kommunisere med kundene. Både SAS og Norwegian har brukt Facebook aktivt for å holde reisende oppdatert om utviklingen og svare på spørsmål, mens den europeiske flykontrollen (@eurocontrol) gir løpende oppdateringer på Twitter.

Her hjemme har statsrådene, med utenriksminister Jonas Gahr Støre i spissen, blitt storforbrukere av videokonferanse. Det samme gjelder en rekke virksomheter som har takket ja til å få låne utstyr av velvillige leverandører. Der hvor tekniske begrensninger tidligere gjorde at videokonferanse ikke var et reelt alternativ til personlige møte, opplever mange nå at håndtrykket er det eneste de går glipp av med videokonferanse.

Norske fiskeeksportører, som ikke lenger kan sende fisk med fly til Asia, har vært nødt til å laste fisken på biler og selge den i markeder som er nærmere.

Disse eksemplene er forsåvidt ikke noe nytt. Allerede på 90-tallet ansatte teknologiselskapet Trolltech (nå en del av Nokia) utviklere fra den andre siden av jorden som de aldri hadde møtt. All kommunikasjon foregikk via internet.

Det interessante blir å se hva som skjer når askeskyen har lagt seg. Vil Jens Stoltenberg fortsette å kommunisere med sine (potensielle) velgere også når det ikke er valg ? Vil Norwegian og SAS fortsette å utvikle kundedialogen i de nye kanalene ? Vil reiselivsbransjen klare å utvikle sine produkter og sine forretningsmodeller fort nok til å motvirke skadevirkningene som askeskyen har medført ? Vil norsk næringsliv fortsette å bruke teknologi for å redusere avhengigheten av kostbar og tidkrevende reising ?

Man sier at det er i kriser at de store vinnerne skapes, og jeg tror at askeskyen som har lammet Europa i det siste kan skape nye suksesser. Men da må vi lære av krisen og jobbe smartere også når asken har lagt seg.

Statsministerens Twitter-dialog i bilen hjem fra Sveits.

You may also like...

Legg inn en kommentar