En strategi for å spise Paracet

Det er ikke alle markeder som går tregt om dagen. For de som jobber med sosiale medier er det bonanza-tilstander. Alle reklame- og kommunikasjonsbyråer med respekt for seg selv tilbyr kundene å lage strategier og tjenester for Facebook og Twitter. Og norske bedrifter står i kø for å få sin egen Facebook-strategi. I mange tilfeller er det bortkastede penger !

Det er som å få hjelp av legen til å lage en strategi for å spise Paracet !

Facebook, Twitter og andre sosiale medier er ikke mål, de er virkemidler. Man kan utnytte sosiale medier til å nå de virkelige målene, som å øke omsetningen, redusere kostnader eller forbedre dialogen med kunder. Men å være på Facebook er ikke noe mål i seg selv.

Jeg vet at reklame- og kommunikasjonsbyråene bare utnytter en åpning i markedet. Men som gode rådgivere burde de være mer opptatt av hva som feiler pasienten, ikke bare hvilken medisin hun bør spise. Kundene må på sin side bli flinkere til å stille seg spørsmålet ”Hva ønsker vi å oppnå ?” før de ringer reklamebyrået. Det kan hende at Facebook til slutt er riktig virkemiddel, men det vet man ikke før man har analysert målene, forretningsmodellen og prosessene.

Jeg tror årsaken til den utviklingen vi ser ligger i at fokuset på sosiale medier har vært på profilering og merkevarebygging. Dermed havner de i ”skuffen for merkevareverktøy” hos markedssjefen. Men sosiale medier hører ikke hjemme der.

Sosiale medier er virkemidler som kan gjøre det enklere for kundene å kjøpe varene våre. De kan hjelpe oss å jobbe smartere. De kan hjelpe oss med å få mer fornøyde og lojale kunder. Sosiale medier hører hjemme sammen med ”verktøy til å forbedre verdiskapingen” hos administrerende direktør.

Under ”askekrisen” i april brukte flyselskapene sosiale medier for å få en effektiv dialog med kundene. Minutter etter at beslutninger ble fattet av ledelsen ble kundene oppdatert. Og kundene fikk svar på sine spørsmål umiddelbart. Det lå ingen ”Facebook-strategi” bak. Facebook og Twitter var bare de mest effektive verktøyene.

I konsulentselskapet Affecto har de opprettet sitt eget interne nettsamfunn. Gjennom nettsamfunnet deler konsulentene erfaringer og kunnskap når de er ute i kundeprosjekter. Tidligere måtte konsulentene møtes for å dele denne kunnskapen.

De sosiale mediene utgjør en kraftig verktøykasse, og for virksomheter som utnytter dem riktig kan de bidra til økt verdiskaping. Men da må de ut av ”merkevareskuffen” og opp på pulten til den operative ledelsen.

You may also like...

8 Responses

 1. Interessant vinkling på utfordringene rundt bedrifters bruk av sosiale medier.

  Slik jeg tolker innlegget er du motstander av bruken sosiale medier for markedsføring, at de egner seg bedre til produktutvikling eller verdiskapning. Det er jeg for så vidt enig i.

  Men for en som hjelper bedrifter med nettopp strategier for hvordan de skal te seg i sosiale medier, blir det litt for enkelt å si at alle bedrifter nå til dags tenker merkevarebygging for tiltak i sosiale medier. De aller fleste casene som presenteres som suksesser er en kombinasjon av markedsføring og geniun og oppriktig engasjering av målgruppene, som f.eks NetComs Facebooksatsing. Javisst er dette, og mange andre vellykkede tiltak preget av prøving og feiling, men å si at det ikke ligger en bevisst strategi bak, blir feil.

  En av de viktigste bitene vi gjør i vår rådgivning er å få bedriftene til å forstå at langsiktig og oppriktig tilstedeværelse i sosiale medier ofte krever endringer i både kommunikasjonsstrategi og organisasjonskultur.

 2. Ståle Lindblad sier:

  Hei Jørgen,
  takk for kommentaren.

  Nei, jeg er ikke motstander av å bruke sosiale medier til markedsføring. Men jeg mener at det er alt for mye fokus på merkedsføring, og alt for lite på alle de andre områdene man kan ha nytte av sosiale medier.

  Det er også alt for mye fokus på kanalen, og alt for lite på hva man egentlig ønsker å oppnå. Man sier «vi må på Facebook» i steden for «vi må forbedre dialogen med kundene».

  Jeg vet at det er flere virksomheter som allerede bruker sosiale medier til andre ting enn markedsføring. Utfordringen er å dele kunnskapen og erfaringene fra disse prosjektene, slik at flere kan dra nytte av den. NetCom er et bra eksempel, og jeg har et par andre eksempler i presentasjonen «Sosiale medier i forretningsprosesser«.

  Jeg forsøkte å ta initiativet til å dele flere slike erfaringer i Sosiale Medier-gruppen på LinkedIn, men responsen har vært mager foreløpig.

 3. Anonym sier:

  Takk for bra innlegg. Det peker på en tendens som kan frustrere, men det er ikke noe nytt. Internettside. Diskusjonsforum. Blogg. Mobilside. Iphone-app. «Vi må ha det!» Man hiver seg på, uten å stille de riktige spørsmålene først.
  Det gjelder det å ha gode rådgivere og ikke bare gode selgere hos reklamebyråene…

 4. Marie-Helen Hopland sier:

  Takk for bra innlegg. Det peker på en tendens som kan frustrere, men det er ikke noe nytt. Internettside. Diskusjonsforum. Blogg. Mobilside. Iphone-app. “Vi må ha det!” Man hiver seg på, uten å stille de riktige spørsmålene først.
  Det gjelder det å møte gode rådgivere og ikke bare gode selgere hos reklamebyråene…

 5. Siv W3Spor sier:

  Takk for flott innlegg, og noen viktige huskelapper på hvilket fokus man må ha i arbeidet med web 2.0. Det jeg finner lite av er resultater av markedsføring og strategisk arbeid med bruk av sosiale medier eller web 2.0. Flere referer til Dells resultat av twitter. Har noen sett målinger eller studier som viser måloppnåelse, økonomiske resultater eller effekter ?

 6. Ståle Lindblad sier:

  Hei Siv,
  jeg er helt enig med deg.

  Å måle kokrete effekter av Web 2.0-aktiviteter er mangelvare. Og det lille som måles er ofte ikke knyttet opp mot verdiskapingen i virksomheten. Her har både rådgiverne og kundene en jobb å gjøre.
  Jeg tror det er helt avgjørende å ha fokus på å måle konkrete effekter for at strategisk bruk av Web 2.0 og sosiale medier ikke bare skal renne ut i sanden som «en kul greie» som kostet penger men ikke ga resultater.

 7. Godt og viktig innlegg! Du har rett; sosiale medier er ikke mål – de er virkemidler. En konsekvens av dette blir den strategiske muligheten å IKKE være til stede på facebook eller twitter, med mindre man oppnår noe med det.

  Og da blir det svært viktig, som Siv legger til, å måle. Vi er opptatt av å måle effekter av all annen aktivitet vi holder på med – hvorfor skal vi ikke måle effekter av sosiale medier? Når vi målene våre, eller legger vi tid og krefter i noe som er totalt bortkastet?

 8. Ståle Lindblad sier:

  Bra poeng, Kjetil.

  Jeg har forsøkt å få et fokus på dette hos noen av mine kunder. Det er imidlertid en utfordring å få virksomheter til å gjøre dette systematisk. Hvor mye sparer for eksempel den kunden jeg nevner i videopresentasjonen som bruker en intern blogg til informasjonsdeling, kontra å ha interne møter flere ganger i uken.

  Hvis man blir flinkere til å måle disse effektene, så tror jeg man oppnår både å jobbe mye smartere og å finansiere nye tiltak.

Legg inn en kommentar