Kjøp spisskompetanse, ikke brød og smør

Man kan leie konsulenter til det meste, og det er nesten ikke grenser for hvilke tjenester som er tilgjengelig via outsourcing. Blant de mer kreative idéene er reklamebyråer som tilbyr seg å ”twitre” for sine kunder.

At det i mange sammenhenger er fornuftig å leie inn ekstern kompetanse er det ingen tvil om (jeg lever jo av det selv), men jeg blir av og til litt overrasket over både i hvilket omfang og i hvilke posisjoner enkelte virksomheter ser seg nødt til å leie inn konsulenter.

I de glade 90-årene var det i perioder så mange konsulenter hos Telenor Mobil at ryktene sa at de fast ansatte var i mindretall. Selv i sentrale lederposisjoner satt det innleide konsulenter.

Etter min oppfatning er det fornuftig å leie inn konsulenter med spisskompetanse som man har behov for i begrensede perioder. Men å gjøre seg avhengig av konsulenter eller eksterne tilbydere når det gjelder den daglige kjernevirksomheten er som regel feil.

Når man vurderer om en funksjon skal fylles av egne ansatte eller om det er riktig å kjøpe ekstern kompetanse, er det kritiske spørsmålet om kompetansen er viktig for kjernevirksomheten eller ikke.Er svaret nei, kan det være riktig å kjøpe den som en tjeneste. Men er svaret ja, bør man vurdere å fylle funksjonen med egne ressurser.

Men vurderingen om hva som er en del av kjernevirksomheten kan også by på utfordringer. For noen år siden bestemte selskapet Visma seg for å outsource driften av sine IT-systemer, ettersom de konkluderte med at drift av IT-systemer ikke var en del av kjernevirksomheten. En betydelig del av Vismas virksomhet består i å levere økonomitjenester som regnskapsføring og innkreving.

Visma var uheldige med valg av driftsleverandør, og resultatet var store problemer med IT-systemene. Konsekvensen av IT-problemene var at Vismas flere hundre regnskapsførere ikke kunne føre regnskap for sine kunder, og disse kundene ble følgelig misfornøyde med tjenestene Visma leverte og nektet å betale.

Resultatet var til slutt at Visma tapte mange ganger mer på misfornøyde kunder enn de regnet med å spare på å sette ut driften av IT-systemene. I dag regner Visma drift av egne IT-systemer som en del av deres kjernevirksomhet.

Når det gjelder eksemplet med å leie et reklamebyrå til å skrive på Twitter, så dreier det seg som regel om en eller annen form for kundedialog. Hvis kundedialog er en del av din kjernevirksomhet, så bør du gjøre det selv. Hvis kundedialog ikke er en del av din kjernevirksomhet, så har det kanskje ingen hensikt for virksomheten å være på Twitter.

You may also like...

Legg inn en kommentar