KPMGs Business Process Management survey 2008

KPMG har gitt ut rapporten «Business Process Management survey 2008». Rapporten er basert på KPMGs erfaringer og intervjuer med 136 selskaper i bank/finans-sektoren i Luxembourg. Den gir en meget god beskrivelse av hva Business Process Management (BPM) og Business Process Improvement (BPI) er, hvordan ulike virksomheter har utnyttet disse konseptene.

Blant temaene som omtales i rapporten er:

  • BPM as support to Risk Management
  • BPM as facilitator for new activities
  • BPM as an asset for Sales
  • BPM and governance
  • The importance of human aspects in BPM / BPI
  • BPM / BPI software technology

Rapporten kan lastes ned gratis hos KPMG.

You may also like...

Legg inn en kommentar