Gartner med ny Magic Quadrant for BPM Suites

Gartner lanserte i februar sin nye Magic Quadrant for Business Process Management Suites. Den er en rangering av 22 av de ledende verktøyene på markedet. Årets rangering har endret seg en del fra tidligere rapporter. Det er en følge av at Gartner har gått bort fra å vurdere produktenes enkelte funksjoner. I steden har de definert fire typiske bruksmønstre som de evaluerer verktøyene opp mot.

To produkter skiller seg klart ut i årets rapport: Pegasystems og Lombardi. De er begge selskaper som  har spesialisert seg på BPM-verktøy, og scorer best både på visjon og leveringsevne.

De store, kjente leverandørene får alle bra karakterer i rapporten, med ett unntak. Microsoft er utelatt. Gartner begrunner dette med at de ikke vurderer at Microsoft har en løsning for prosesstyring, men at de derimot har flere partnere som leverer produkter basert på Microsofts teknologi.gartner-mq-bpm-2009

Et annet interessant trekk ved årets rapport er at open source-alternativet Intalio begynner å hevde seg. I følge Gartner har over 50.000 firmaer lastet ned gratisversjonen av Intalios programvare.

Gartner skriver videre at de oppfordrer kunder til også å vurdere de produktene som ikke er med i rapporten. Gartner stiller krav til tilstedeværelse på minst to kontinenter og i flere bransjer. Det gjør at enkelte mindre leverandører faller ut selv om produktene de tilbyr i noen tilfeller er like gode eller bedre enn de som er tatt med i rapporten.

Hvis du er kunde av Gartner kan du etterhvert laste ned hele rapporten der. (Den er ikke lagt ut i skrivende stund…)

For de som ikke er kunder av Gartner, så har enkelte av leverandørene rapporten tilgjengelig for nedlasting. Det gjelder blant annet Pegasystems.

You may also like...

Legg inn en kommentar