Vurdering av BPM Suiter

En rekke analyseselskaper har jevnlig evaluering av en del av de BPM-verktøy som er tilgjengelige i markedet. Vi vil her kort presentere to av de mest kjente, Gartner og Forrester, samt en rapport fra Bruce Silver Associates.

Det er verd å påpeke at rangeringene av de ulike verktøyene i de tre rapportene er basert på de kriteriene og den vektingen som det enkelte analyseselskap har valgt. Før man eventuelt tar beslutninger baser på noen av rapportene er det derfor viktig å vurdere om man har de samme kriteriene som analyseselskapene har valgt i sine rapporter, og om vektingen av kriteriene er den samme. 

Videre er det viktig å påpeke at de fleste av de omtalte verktøyene er beregnet på store organisasjoner. Prisen på verktøyene og kostnaden for å ta de i bruk kan derfor være ufoholdsmessig store for mindre virksomheter.

Gartners Magic Quadrant

Gartner Group oppdaterer jevnlig sine «Magic Quadrants» for en rekke produktgrupper. En av disse er BPM Suites. Den foreløpig siste ble offentliggjort i desember 2007. Gartner har analysert flere titalls leverandører, og funnet 22 av dem verdige til en plass i kvadranten. Analysen baserer seg på totalt 15 kriterierer i de to kategoriene «Completeness of vision» og «Ability to execute». Basert på evalueringen av disse kriteriene blir leverandørene gruppert i de fire kategoriene «Leaders», «Challengers», Visionaries» og «Niche players».

I den siste rapporten er 10 leverandører klassifisert som «Leaders». Disse er: Pegasystems, Savvion, Lombardi, Global 360, BEA Systems, Tibco Software, Metastorm, IBM, Software AG og Appian.

Rapporten kan kjøpes av Gartner Group eller leses hos enkelte av leverandørene, som for eksempel BEA Systems:

http://www.gartner.com/it/products/research/asset_129488_2395.jsp#Topic7

http://bea.com/bpm

The Forrester Wave

Forrester har en rekke varianter av sin Forrester Wave. Vi omtaler her «The Forrester Wave: Human Centric BPM for Java Platforms» fra august 2007. I tillegg finnes blant annet rapporter for spesifikke bransjer (Bank, Forsikring osv.) og for integrasjonsorientert BPM (Integration Centric BPM).

Forrester har analysert 12 leverandører basert på ca. 150 kriteria i kategoriene «Current Offering», «Strategy» og «Market Presence». Basert på denne analysen er leverandøerene klassifisert som «Leaders», «Strong performers», «Contenders» eller «Risky bets». I gruppen «Leaders» finner vi her Pegasystems, Appian, Savvion, Lombardi, Tibco Software og Software AG. HandySoft, BEA Systems og IBM er plassert på grensen mellom «Leaders» og «Strong performers».

The Forrester Wave kan kjøpes hos Forrester eller leses hos enkelte leverandører, som Pegasystems:

http://www.forrester.com/Research/Document/Excerpt/0,7211,38886,00.html

http://www.pegasystems.com/NewsEvents/IndustryAnalystCoverage/industryanalystcoverage.asp

Bruce Silver: The BPMS report

Bruce Silver Associates er en analytiker som har spesialisert seg på BPM. I samarbeid med nettportalen BPMInstitute.org har han gjort en dyptgående analyse av noen av de ledende leverandørene av BPM Suites. De enkelte leverandørene er analysert i en 30-40 siders rapport hver, vurdert opp mot de samme kriteriene. Kriteriene er delt inn i 12 grupper, noen brukerorienterte og andre tekniske.

De leverandørene som i skrivende stund er analysert er: Appian, BEA Systems, EMC, FlowCentric, Global 360, Lombardi, Tibco og Software AG. Videre er det planlagt en analyse av Oracle.

Rapportene kan lastes ned gratis (mot at man registrerer seg) hos BPMInstitute.org:

http://www.bpminstitute.org/bpmsreport.html

You may also like...

Legg inn en kommentar