Lean – en filosofi

LEAN er en prosess-filosofi som har vunnet stor popularitet i Norge de siste to-tre årene. Det startet med Lean Production, for produksjonsbedrifter, men i dag finner vi varianter innefor nær sagt alle bransjer. Eksempler på dette er Lean Management, Lean Healthcare, Lean Banking, Lean Software Development osv.

 

Hovedprinsippet med Lean Production er å eliminere sløsing i en produksjonsprosess, og på den måten redusere produksjonstid, ressursinnsats, kostnader osv.

Historien bak Lean kan trekkes tilbake til Henry Ford. Allerede i 1922 beskrev han i sin bok ”My Life and Work” hvordan amerikanske bønder jobbet unødvendig ineffektivt. Men det var den japanske bilprodusenten Toyota som utviklet den filosofien (Toyota Production System – TPS) vi kjenner som Lean Production i dag. I arbeidet med å utvikle TPS og Lean utviklet Toyota en rekke verktøy som brukes for å redusere sløsing. I tillegg bruker de en definisjon på sløsing som inkluderer mye mer enn det man tradisjonelt ville forbinde med begrepet. I ytterste konsekvens kan man se all aktivitet som ikke skaper verdi for kunden som sløsing. Japanerne definerte 7 typer sløsing:

 • Overproduksjon
 • Venting
 • Transport
 • Urasjonell bearbeiding
 • Lagring
 • Unødvendige bevegelser
 • Defekter

Lean-filosofien dreier seg om å ta utgangspunkt i sluttproduktet, og så definere prosessflyten ut fra det. Hensikten er å få en enklest mulig prosess, hvor hver aktivitet i prosessen skaper verdi i forhold til sluttproduktet.

I moderne Lean-tankegang benyttes gjerne fem prinsipper som ble definert i boken ”Lean Thinking” av James P. Womack og Daniel T. Jones fra 1996:

 • Spesifiser hva som er verdi for kunden for hvert produkt
 • Identifiser stegene i verdistrømmen for hvert produkt
 • Sørg for at alle verdiskapende aktiviteter strømlinjeformes slik at produktet ”flyter” mot kunden
 • La kundens etterspørsel drive produksjonen
 • Søk mot perfeksjonisme

Undersøkelser har vist at opptil 85% av arbeidsdagen i gjennomsnitt brukes på det som i Lean-filosofien defineres som sløsing, og at bare 15% av dagen brukes på verdiskapende aktiviteter. Dette varierer naturligvis fra virksomhet til virksomhet. Men om andelen sløsing er 85% eller 35% er egentlig uinteressant. Poenget er at potensialet for forbedring er enormt.

Et eksempel på Lean i en annen bransje enn produksjon er Lean Banking. Nordea startet med Lean Banking i 2005. Hensikten av å strømlinjeforme bankens prosesser, slik at kostnadene kunne reduseres. Nordeas konsernsjef Lars G. Nordström illustrerte motivasjonen med å ta i bruk Lean slik: ”Det er ingen grunn til at de å innvilge et stort lån skal ta to uker hvis selve prosessen egentlig tar to timer. Tar det egentlig to timer, så skal kunden få svar etter to timer.” Nordea kan vise til svært gode resultater fra sin Lean-satsing, og banken har i dag egne ”Lean Team” som kontinuerlig jobber med å forbedre bankens prosesser.

Det finnes allerede flere titalls Lean-konsulenter rundt i landet, det er etablert flere Lean-skoler og det arrangeres en mengde Lean-kurs. For de som er interessert i å lese mer om temaet kan vi anbefale følgende nettsider:

http://en.wikipedia.org/wiki/Lean_manufacturing

http://www.lean.org/

You may also like...

Legg inn en kommentar