BPM – Same shit, new wrapping ?

Jeg er blant de som tror på at Business Process Management (BPM) kan gjøre det mulig å få ut mye større verdiskaping av de milliardene som investeres i IT-systemer hvert år. Jeg tror BPM, brukt på riktig måte, kan være den brobyggeren mellom forretningen og IT som man har snakket om i årevis. Men i det siste har alarmklokkene begynt å ringe: Er vi i ferd med å gjøre BPM til enda en ny «IT-greie» som koster mye mer enn det smaker ? Er det «same shit, new wrapping» ???

Grunnen til at jeg hører alarmklokkene er at jeg i det siste har sett flere tegn på at IT-bransjen er i ferd med å gjøre BPM uforståelig og mindre interessant for de som ikke er IT-eksperter. Et eksempel på dette er at man alt for tidlig er opptatt av å putte prosessene i tekniske båser, velge verktøy og tegne teknisk arkitektur. Er det en «human-centric», «integration-oriented» eller «document-centric» prosess ? Dette er sikkert viktig å vurdere for den som etterhvert skal implementere en teknisk løsning, men det har ingen ting i ledelsens innledende og overordnede diskusjoner å gjøre.

For at BPM skal være den muliggjøreren og brobyggeren som den har potensiale til å være, må fokus gjennom hele prosjektet være å forbedre forretningsprosessene og øke verdiskapingen. For å oppnå dette må eierskapet og ansvaret for fremdriften i prosjektet ligge hos ledelsen. Det er ikke nok at en i ledelsen er «sponsor».

En slik forankring er dessverre sjelden kost. Langt de fleste BPM-prosjektene er drevet av IT-avdelingen eller av prosjektgrupper tilknyttet IT-avdelingen. Det fører naturlig nok til at fokus blir rettet mot de utfordringene IT-avdelingen mener er viktig. Dermed forsvinner fokuset på den overordnede verdiskapingen, og ledelsen mister interesse for prosjektet.

Er dette bare IT-avdelingens skyld ?

Mange norske IT-sjefer kunne nok med fordel ha vært mer fokuserte på verdiskaping og forretningsprosesser, men ledelsen i norske selskaper må ta like mye av skylden. Det er opptil ledelsen selv å engasjere seg. At ansvaret alt for ofte havner hos IT-avdelingen skyldes primært at ledelsen ikke tar dette ansvaret selv.

Mangel på kompetanse hos IT-leverandørene er også et stort problem. Leverandørene av BPM-verktøy kan alt for lite om kundenes forretningsprosesser. De er mest opptatt av produkt og funksjonalitet, og selger sine løsninger som et hvilket som helt IT-verktøy. Det krever et helt annet fokus fra leverandørene hvis BPM skal bli den suksessen det har potensiale til å bli.

På samme måte som IT-leverandørene, tar også de store konsulentselskapene for lett på prosess-delen av prosjektene. Uansett hvor prosess-orientert de initielle presentasjonene er, så ender ofte gjennomføringen med at prosessene må vike for teknisk arkitektur og tradisjonell IT-metodikk.

Jeg har fortsatt klokketro på det potensialet som ligger i BPM. Norske virksomheter har investert milliarder i å modernisere, integrere og tjenesteorientere sine IT-systemer de siste årene, og BPM er skreddersydd for å ta ut forretningsverdi av disse investeringene. Men for å oppnå dette må vi begynne å se på BPM på en helt annen måte.

You may also like...

Legg inn en kommentar