Hva BPM ikke er…

Business Process Management (BPM) står høyt på agendaen i mange virksomheter i disse dager. Med denne populariteten følger også en rekke påstander og myter fra aktører som ønsker å være med og ”surfe på bølgen”. I denne artikkelen vil vi avlive noen av disse påstandene og mytene.  

Påstand: BPM betyr Business Process Modelling

Mange påstår feilaktig at M’en i BPM betyr Modellering. Det riktige er Business Process Management. Modellering er bare én av flere aktiviteter som inngår i begrepet BPM. I tillegg til å tegne (modellere) prosessene består BPM av å implementere prosessene, eksekvere de og å overvåke gjennomføringen. Ved å analysere resultatene av overvåkingen kan man igjen modellere forbedringer i prosessene. Slik kan man oppnå en kontinuerlig forbedring, eller optimalisering av prossessene. 

Påstand: BPM er en IT-aktivitet

Dette er feil. IT er riktignok ofte en viktig del av et BPM-prosjekt, men det er alltid forretningsprosessen som må være styrende. Eierskapet til prosjektet må derfor ligge hos prosesseierne, med IT som bidragsytere der dette er naturlig.Selv har vi faktisk vært med på å gjennomføre BPM-aktiviteter med penn og papir, uten at IT var involvert i det hele tatt.Vi har også sett eksempler på vellykkede BPM-prosjekter som har vært initiert fra IT, men disse har alltid hatt et nært samarbeid med, og forankring hos, prosesseierne. 

Påstand: BPM krever investering i dyre IT-verktøy

Det finnes flere gode IT-verktøy på markedet. Disse kan bidra til å øke avkastningen fra BPM-prosjekter dramatisk. Mange av disse verktøyene er imidlertid svært kostbare, og virksomheten bør ofte være av en viss størrelse før man kan forsvare investeringen.Det er fullt ut mulig for en liten virksomhet å gjennomføre BPM-aktiviteter uten å investere i dyre IT-verktøy. Modellering kan for eksempel gjøres med penn og papir, på en tavle eller med PostIT-lapper på en vegg. Implementering og eksekvering av prosessene krever ikke nødvendigvis IT-støtte heller. Toyota, som er kjent som pionérer innenfor prosessutvikling, brukte i sin tid veggmonterte hyller og Kanban-kort for å styre sine produksjonsprosesser.For mer informasjon om hvordan Toyota har utviklet Toyota Production System (TPS), se Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Production_System

Påstand: BPEL = BPM

Business Process Execution Language  (BPEL) er et standardisert språk for for styring av prosessflyt mellom IT-systemer. Følgelig brukes BPEL av flere IT-avdelinger når de utvikler IT-støtte for forretningsprosesser. BPEL mangler imidlertid støtte for blant annet håndtering av menneskelige aktiviteter i en prosess (human workflow), og dekker dermed ikke alene de behov man har i et BPM-prosjekt.Mer informasjon om BPEL, samt en rekke lenker til utfyllende kilder finner du på Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/BPEL  

You may also like...

Legg inn en kommentar