Verdiskaping i offentlig sektor

Norge, et av verdens rikeste land,  pøser ut penger på skole, helse og vei. Likevel kommer våre barn og ungdommer dårligst ut i Europa i kunnskapstester, våre syke står årevis i sykehuskøer og norske veier er et mareritt å kjøre på.

Er det fordi våre lærere, leger og ingeniører er dårligst i verden ?

Jeg tror ikke det !

Problemet i Norge er at vi fokuserer for mye på politikk og for lite på verdiskaping. Nå vil noen allerede riste på hodet, og mene at ordet «verdiskaping» ikke bør nevnes i samme setning som «offentlig sektor». Men fakturm er at offentlig sektor bør fokusere mye mer på verdiskaping.

Verdiskaping trenger ikke å dreie seg om penger. Ordet verdiskaping betyr jo nettopp «å skape verdier». I en skolesituasjon vil derfor verdiskapingen kunne måles i den kunnskap elevene tilegner seg. (Og her er et viktig poeng at verdien består i den kunnskap elevene TILEGNER seg, ikke den kunnskap læreren FORMIDLER.) På et sykehus vil verdiskapingen for eksempel kunne bestå i antall pasienter som blir friske (eller friskere).

Dessverre bestemmes rammebetingelsene i offentlig sektor i Norge i større og større grad av mennesker som er mest opptatt av symbolpolitikk. Det er viktigere med argumenter som «selger» i politiske debatter enn hva som faktisk gir verdiskaping.

Ta for eksempel skolesektoren: Politikerne overbyr hverandres løfter om varm skolemat og kunnskapsløft. Det diskuteres om hva som gir riktige signaler til samfunnet, og hva slags skole Norge skal ha. I praksis skjer dessverre svært lite. De samme lærerne underviser på samme måte med det samme, gamle materiellet i de samme gamle skolebygningene. Ethvert forslag om endring sables ned med argumenter om at vi ikke vil ha forkjellsbehandling i skolen.

Elever som er dyktige i et fag opplever ofte å ikke bli tilstrekkelig stimulert. De opplever skolen som kjedelig, og får ikke stillet læringstørsten sin. Like ille er det for de elever som er svake i et fag. Sønnen til en venn av meg klarte ikke å lære gangetabellen. Både skole og foreldre forsøkte med ekstra undervisning, men han fikk det ikke til. Klassen gikk videre i pensum; et pensum som forutsetter at man kan gangetabellen. Resultatet var dårlige karakterer i matematikk, og liten interesse for å lære seg mer.

Tilsvarende er det med investeringer i samferdselssektoren. Investeringer styres dit det gir de riktige politiske signalene, ikke der det gir størst samfunnsmessig verdi. (Og det er ikke bare på det sentrale Østlandet…) Politikerne insisterer også på å bevilge investeringsmidler på årlig basis i steden for å fullfinansiere hele prosjekter. det fører til at prosjekter stadig stopper opp i påvente av nye bevilgninger.

Jeg er overbevist om at offentlig sektor er full av dyktige leger, lærere, ingeniører og andre som vet hvordan vi kan øke verdiskapingen i offentlig sektor uten å øke kostnadene. Et eksempel på dette er Arendal Kommune. Ved å prioritere tjenestetilbudet til kommunens innbyggere foran det å ha en stor administrasjon snudde de et underskudd på 50 millioner til et tilsvarende overskudd. Ved å optimalisere de kommunale prosessene og utnytte moderne teknologi effektivt klarte de å kombinere denne økonomiske snuoperasjonen med en betydelig forbedring i kvaliteten på de kommunale tjenestene. Det ga Arendal prisen som «Årets Servicekommune» i 2003.

You may also like...

Legg inn en kommentar